KontaktNapište námFacebookčeštinaEnglish
sp--24-INV

Žádosti o informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

 

Číslo

Nadpis

Údaje

1.

Název organizace

Divadlo ALFA, příspěvková organizace Rokycanská 174/7, 312 00 Plzeň

2.

Důvod a způsob založení

Zřizovací listinou na základě usnesení ZMP č. 296 ze dne 15.5.2003 v souladu s § 84 odst. 2 písmeno d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a dle § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

3.

Organizační struktura

graf organizační struktury

4.

Kontaktní spojení

Viz Kontakty

5.

Bankovní spojení

3433311/0100, KB Plzeň- město

6.

Identifikační číslo organizace (IČ)

IČO:00250937

7.

Daňové identifikační číslo (DIČ)

CZ00250937

8.

Dokumenty

 

8.1

Seznam hlavních dokumentů

Zřizovací listina

Výpis z OR
Výroční zprávy Divadla ALFA

8.2

Rozpočet

Schválený rozpočet Divadlo ALFA. Rozpočet schvaluje zřizovatel.

9.

Žádosti o informace

Přijímá sekretariát Divadla ALFA – viz Kontaktní spojení

Zásady pro podávání žádostí o poskytnutí informace nejsou stanoveny
Žádost o poskytnutí informace – formulář není stanoven

10.

Příjem podání a podnětů

Osobní podání: sekretariát Divadla ALFA, Rokycanská 7, 312 00 Plzeň 3.patro. Podání poštou či elektronicky – viz Kontaktní spojení.

11.

Předpisy

 

11.1

Nejdůležitější používané předpisy

Nejdůležitější předpisy:
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

11.2

Vydané právní předpisy

Divadlem Alfa, p.o. nebyly vydány žádné právní předpisy.

12.

Úhrady za poskytování informací

-

12.1

Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad Divadla ALFA

Pro rok 2022 platí sazebník úhrad účinný od 1.1.2018.

12.2

Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Nebylo vydáno žádné rozhodnutí.

13.

Licenční smlouvy

-

13.1

Vzory licenčních smluv

Žádné vzory licenčních smluv podle § 14a zákona nebyly stanoveny.

13.2

Výhradní licence

Divadlo Alfa, p.o., neposkytla žádnou výhradní licenci podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

14.

Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zprávy v oblasti poskytování informací 

15.

Vyřízené žádosti o informace

V letech 2016 - 2020 nebyla organizace požádána o žádnou informaci podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Rok 2021